Actueel

meer

Projecten: Familie Regout in: Nederl. ondernemers. Limburg

Petrus Regout 1
  • Opdrachtgever: Stad en Bedrijf, Rotterdam
  • Uitvoerder(s): Eric van Royen

Het artikel ‘Familie Regout’ in Joop Visser e.a. red., Nederlandse ondernemers 1850-1950. Noord-Brabant, Limburg, Zeeland (Zutphen 2009) schetst hoe Petrus Regout in de negentiende eeuw in Maastricht een industrieel imperium opbouwt met duizenden werknemers en hoe zijn nazaten in de aardewerkindustrie en andere bedrijven hun sporen hebben achtergelaten. Ook de maatschappelijke en bestuurlijke rol van de familie komt aan de orde.