Actueel

meer

Projecten: Steenkolenveredeling en industriële research

DSM Res. 1
  • Opdrachtgever: DSM Research, Geleen, Stichting Historie der Techniek, Eindhoven
  • Uitvoerder(s): Eric van Royen

In H. Lintsen red., Research tussen vetkool en zoetstof. Zestig jaar DSM Research 1940-2000  (Zutphen 2000) vertellen verschillende auteurs hoe het steenkolenbedrijf Staatsmijnen zich ontwikkelde tot een chemisch concern met  hoogwaardige producten in de sfeer van gezondheid, voeding en materialen en hoe wetenschappelijke industriële research daarvoor het fundament legde. Van Royen beschrijft de eerste fase in die ontwikkeling in ‘Steenkolenveredeling en industriële research bij Staatsmijnen’.