Actueel

meer

Werkterreinen: Bedrijfs- en organisatiegeschiedenis

Bij een jubileum, fusie of verhuizing naar een nieuw gebouw kijken ondernemingen of organisaties graag terug op het verleden.
Intern kan terugblikken een positieve invloed hebben op de binding aan het bedrijf en de betrokkenheid van het personeel vergroten. Extern draagt zo’n geschiedschrijving bij aan de versterking van het bedrijfsprofiel. Het laat o.a. zien waar de organisatie vandaan komt en wat het ‘wezen’ ervan is.

Een terugblik kan ook een strategische betekenis hebben in het kader van de algemene bedrijfsvoering. Door inzicht te geven in de achtergronden van actuele ontwikkelingen en te attenderen op de sterke en zwakke punten in het verleden is een historische analyse behulpzaam bij het uitzetten van een koers naar de toekomst.