Actueel

meer

Werkterreinen: Fact checking en historische achtergronden bij actualiteit

Politieke en maatschappelijke debatten worden vaak gekenmerkt door onbewezen aannames en beweringen.              ‘Fact checking’, historische achtergrondinformatie en analyse kunnen dan verhelderend werken.

Media die behoefte hebben aan historische context bij actuele gebeurtenissen maar daarvoor zelf niet de capaciteit in huis hebben, kunnen door HistoryWorks worden voorzien van achtergrondinformatie.

Ook bij de ontwikkeling, analyse en evaluatie van beleid is het nuttig terug te blikken. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen hiervoor terecht bij HistoryWorks.