Actueel

meer

Werkterreinen: Familiegeschiedenis

Stamboomonderzoek geniet een grote populariteit. Het is interessant te weten wie je voorouders waren, wanneer ze leefden en waar ze woonden. Maar meestal blijft het daarbij en is het moeilijk zich een voorstelling te maken van hoe hun leven er werkelijk uitzag.

HistoryWorks voorziet zo’n genealogie van historische achtergrondinformatie. Door toevoeging van algemene informatie over bijvoorbeeld geboorte, huwelijk en sterfte, beroepen, gewoontes, huisvesting en gezondheidszorg wordt duidelijk in hoeverre onze voorouders ‘kinderen van hun tijd’ waren en ontstaat een echte familiegeschiedenis.

Ook de herinnering aan een recent overleden geliefd familielid wordt zo levend gehouden. De levensloop en de persoonlijke informatie worden ingebed in een algemenere historische context zodat een mooi levensbericht en een tijdsbeeld ontstaat.

Familiegeschiedenissen en individuele levensberichten, voorzien van beeldmateriaal, kunnen in boekvorm of digitaal gepresenteerd worden. In het laatste geval kunnen ook film- en geluidsfragmenten worden opgenomen.