Actueel

meer

Werkterreinen: Lokale en regionale geschiedenis

Regionale en lokale geschiedenis zijn populair; zij verschaffen identiteit en herkenning. Voor nieuwkomers is het een middel bij uitstek om kennis te maken met de nieuwe werk- en woonomgeving.

Het aantal thema’s binnen de lokale en regionale geschiedenis is onuitputtelijk. Denk maar aan de bebouwings- of bevolkingsgeschiedenis, de geschiedenis van belangrijke bedrijfstakken waarin menigeen zijn brood verdiende, de geschiedenis van het openbaar bestuur en die van de openbare voorzieningen, zoals de watervoorziening of het openbaar vervoer, de geschiedenis van het onderwijs of die van het muziek- of sportleven.

Geen plaats of regio ontwikkelt zich geïsoleerd. Daarom besteedt een goede lokale of regionale geschiedschrijving ook aandacht aan de ontwikkeling van de samenleving in het omliggende gebied en aan invloeden van buiten. Zo wordt duidelijk waar plaatselijke of regionale overeenkomsten of verschillen vandaan komen en wat ‘typisch’ is voor de beschreven gemeenschap.