Actueel

meer

Werkterreinen: Redigeren, bewerken en tekstschrijven

Behalve op historisch gebied kunnen wij ook helpen bij het schrijven, redigeren en bewerken van (wetenschappelijke) teksten. Het voeren van de redactie van bedrijfsperiodieken, het schrijven van stukken daarvoor en de vervaardiging van voorlichtingsmateriaal behoren eveneens tot de mogelijkheden.

HistoryWorks kan ook worden ingeschakeld voor ghostwriting, het schrijven onder andermans naam. Vaak maken bekende personen voor speeches en autobiografieën gebruik van een ghostwriter, omdat deze een betere schrijfstijl heeft, inhoudelijk meer kennis heeft of simpelweg wegens tijdgebrek.